top of page

Business English - zajęcia indywidualne

Cena

150 zł

Czas trwania

60 min

Opis zajęć

Przygotowuję do codziennej pracy w języku angielskim, rozmów o pracę, pisania CV, certyfikatów biznesowych itd.

Zajęcia indywidualne są dostosowywane do potrzeb danego kursanta, dlatego brak jednego ustalonego programu takich zajęć. Praca odbywa się na autorskich materiałach i sprawdzonych podręcznikach. Zadaję zadania do wykonania po zajęciach oraz przesyłam słownictwo, które pojawiło się na lekcji.

bottom of page