top of page

General English - zajęcia indywidualne

Cena

135 zł

Czas trwania

60 min

Opis zajęć

Zajęcia rozwijające ogólne umiejętności językowe. Prowadzę zajęcia na wszystkich poziomach A1-C2.
Zajęcia indywidualne są dostosowywane do potrzeb danego kursanta, dlatego brak jednego ustalonego programu takich zajęć. Praca odbywa się na autorskich materiałach i sprawdzonych podręcznikach. Zadaję zadania do wykonania po zajęciach oraz przesyłam słownictwo, które pojawiło się na lekcji.

bottom of page