top of page

Zajęcia w parach

Cena

90-100 zł / os.

Czas trwania

60 min

Opis zajęć

Zajęcia Legal English lub Business English w parze. Masz kogoś znajomego, z kim chciałbyś uczyć się razem? Jesteście na podobnym poziomie i oboje potrzebujecie języka specjalistycznego? Zapraszam na szytę na miarę zajęcia w parze.
Legal English 100 zł/os.
Business English 90 zł/os.

Zajęcia odbywają się na platformie Clickmeeting.

bottom of page