top of page

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI LEGALNIK

I. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. administratorem Twoich danych osobowych jest Legalnik Monika Mordzonek ul. Nowy Świat 13/33, NIP: 5242924242 („Szkoła”);

 2. podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: umowa kursu online ze Szkołą, Twoja zgoda jeżeli chcesz korzystać z serwisu legalnik.com,  legalnik.wordpress.com, strony Szkoły na portalu Facebook oraz konta Szkoły na portalu Instagram oraz uzasadnione interesy Szkoły wynikające z przepisów obowiązującego prawa;

 3. adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: legalnik.english@gmail.com;

 4. Szkoła będzie przetwarzać Twoje w szczególności w celu realizacji umowy, a także przesłania informacji związanych z działalnością Szkoły, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o ofercie zajęć Szkoły(za Twoją zgodą);

 5. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez Szkołę oraz przez doradców Szkoły (prawnych, księgowych) lub świadczących usługi techniczne na rzecz Szkoły;

 6. Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej;

 7. dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych (takie jak związane z rachunkowością lub wynikającymi z regulacji prawnych);

 8. masz prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);

 9. w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 10. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych oraz działania Serwisu.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy szkoły językowej Legalnik Monika Mordzonek („Szkoła”), bloga funkcjonującego pod adresem: legalnik.wordpress.com, strony Szkoły na portalu Facebook oraz konta Szkoły na portalu Instagram (dalej razem „Serwis”)

 2. Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest: Legalnik Monika Mordzonek ul. Nowy Świat 13/33, NIP: 5242924242.

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: legalnik.english@gmail.com.

 4. Szkoła wykorzystuje dane osobowe w celu prowadzenia zapisów na indywidualne i grupowe kursy języka angielskiego, realizacji kursów, przeprowadzania czynności administracyjnych związanych z kursami oraz w celu obsługi klientów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywania reklamacji, fakturowania, pobierania opłat oraz oferowanie Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni).

 5. Szkoła przetwarza następujące dane: dane kontaktowe (w tym dane potrzebne do zawarcia umowy), dane o wynikach nauki czy dane potrzebne do rozliczeń.

 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach prowadzenie systemu komentarzy, obsługi zapytań przez formularz, realizacja zamówionych usług oraz prezentacja oferty lub informacji.

 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów operatora lub poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).

 2. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

 3. W niektórych sytuacjach Szkoła ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Szkole. Dotyczy to takich grup odbiorców jak w szczególności doradcy prawni, księgowi, lub podmioty świadczące usługi techniczne na rzecz szkoły jak dostawcy oprogramowania czy firma hostingowa na zasadzie powierzenia oraz operatorzy systemu komentarzy.

 4. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Szkołę nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami. Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych (takie jak związane z rachunkowością lub wynikającymi z regulacji prawnych).

 5. Na działania Szkoły przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych oraz działania Serwisu.

 7. W Serwisie w stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Szkołę marketingu bezpośredniego.

 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że przekazanie danych będzie wynikało ze sposobu działania portalu (jak Facebook, Instagram, WordPress, Twitter, Clickmeeting, Skype) przekazującego dane w oparciu o jego regulacje wewnętrzne, w tym również o standardowe klauzule umowne przekazywania danych do państw trzecich

 9. Szkoła stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics . Szkoła nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

3. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

4. Wybrane metody ochrony danych stosowane oraz hosting

 1. W Serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.

 2. Szkoła okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 3. Serwis jest technicznie utrzymywany na wix.com oraz  wordpress.com.

5. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub realizacji celów analitycznych.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google, Facebook, Wix, Instagram, Twitter, Clickmeeting, Skype.

bottom of page