top of page

#5minuteslegal – 5 minutes with Legal English vocabulary // real estate

#5minuteslegal – 5 minutes with Legal English vocabulary

W dzisiejszym wpisie polecam Wam ciekawy filmik autorstwa kancelarii CMS (cms.law) dotyczący współczesnych trendów związanych ze zmianami na rynku nieruchomości.

Poniżej przestawiam wyciąg najważniejszych słówek z materiału, wzbogacony o słówka związane z poruszonymi w materiale zagadnieniami. W ramach nauki możecie najpierw obejrzeć filmik, następnie sprawdzić słówka których nie znaliście i obejrzeć materiał jeszcze raz, aby osłuchać się z ich wymową.

Słownictwo obejmuje typowe dla Legal English terminy, jak również słówka o tematyce ogólnej, ponieważ używając języka specjalistycznego nigdy nie ograniczamy się wyłącznie do terminologii z tego zakresu.

Zapraszam do obejrzenia i zapoznania się z listą słówek:

Sustainability in Real Estate by CMS UK (https://www.youtube.com/watch?v=aS3IGsKAyTQ)


 1. Sustainability – zrównoważony rozwój;  -> To sustain – potrzymywać, utrzymywać;

 2. Real estate – nieruchomość;  -> Real estate law – prawo nieruchomości; Real estate sector – sektor nieruchomości;

 3. Property – nieruchomość, mienie;

 4. Building – budynek;

 5. Trends, opportunities and challenges – trendy, możliwości i wyzwania;

 6. Doubt – wątpliwość;

 7. Climate change – zmiana klimatu;

 8. Towards – ku, do, w stronę;

 9. Framework – rama, szkielet -> Framework agreement– umowa ramowa;

 10. Social value – wartość społeczna;

 11. Initiative – inicjatywa;

 12. Benefit – korzyść; advantage – zaleta, zysk vs loss – strata; disadvantage – wada;

 13. Term – warunek;

 14. Purpose – cel;

 15. Well-being – dobrobyt, prosperity – dostatek;  vs poverty – bieda; shortage – niedobór, niedostatek;

 16. Commercial – komercyjny, rynkowy, handlowy; -> commercial law – prawo handlowe;

 17. Common standards – wspólne standardy;

 18. Community – wspólnota, społeczność;

 19. Investors – inwestorzy; -> to invest – inwestować; investment – inwestycja;

 20. Assets – aktywa; vs liabilities – pasywa;

 21. To report – raportować, zgłaszać, informować; -> report – raport, sprawozdanie;

 22. Transparency – przejrzystość;

 23. Impact – wpływ;

 24. Focus – skupienie, ostrość; -> to focus on (sth) – skupić się na (czymś).

Słownictwo w formie fiszek: https://quizlet.com/_7iy61e?x=1qqt&i=26x1pv

#5minuteslegal #nauka #Słownictwo #naukaangielskiego #Legalnik #prawo #realestate

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page