top of page

#5minuteslegal – 5 minutes with Legal English vocabulary – EU LAW

#5minuteslegal – 5 minutes with Legal English vocabulary – EU LAW

Czym jest #5minuteslegal?

#5minuteslegal to cykl wpisów obejmujących materiały z różnych dziedzin prawa, których przeczytanie / obejrzenie zajmie mniej niż 5 minut. Wybieram dla Was materiały wypełnione przydatnym, fachowym słownictwem, a następnie przygotowuję pełen glosariusz i fiszki na Quizlecie.

W dzisiejszym wpisie znajdziecie krótką animację autorstwa kancelarii Linklaters LLP na temat tworzenia prawa UE.

Poniżej przestawiam wyciąg najważniejszych słówek z materiału, wzbogacony o słówka związane z poruszonymi w materiale zagadnieniami.

Zapraszam do obejrzenia i zapoznania się z poniższą listą:

Linklaters – How is EU law made?

 (https://www.youtube.com/watch?v=hvT_dBGwMsU)


Linklaters LLP – How is EU law made?

 1. ordinary legislative procedure – zwykła procedura ustawodawcza;

 2. policy – zasady, polityka;

 3. to apply – mieć zastosowanie;

 4. European Commission – Komisja Europejska;

 5. European Parliament – Parlament Europejski;

 6. Council of the European Union – Rada Unii Europejskiej -> BUT: European Council -> Rada Europejska -> Council of Europe -> Rada Europy;

 7. approval – zgoda, zatwierdzenie -> to approve – zatwierdzać, przyjmować;

 8. elected – wybrany;

 9. to comprise – obejmować, składać się z;

 10. Member State – państwo członkowskie;

 11. the executive – władza wykonawcza;

 12. draft – project;

 13. multiple – liczny;

 14. in parallel – równolegle;

 15. amendment – poprawka;

 16. MEP = Member of European Parliament – poseł do Parlamentu Europejskiego;

 17. designated – wyznaczony, wskazany; to designate – desygnować, wyznaczać;

 18. to adopt – przyjąć;

 19. Council general approach – „ogólne podejście” Rady;

 20. simple majoraty – większość zwykła;

 21. qualified majoraty – większość kwalifikowana;

 22. first reading – pierwsze czytanie;

 23. to undergo – przechodzić, być poddawanym czemuś;

 24. Official Journal of the European Union – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;

 25. to enter into force – wejść w życie;

 26. specified – określony;

 27. implementation – implementacja;

 28. transition period – okres przejściowy / dostosowawczy;

 29. provisions – przepisy;

 30. directive – dyrektywa.

Słownictwo z postu znajdziecie na moim Quizlecie 🙂

#5minuteslegal #Słownictwo #naukaangielskiego #LegalEnglish #Legalnik #Angielskidlaprawników

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page