top of page

#5minuteslegal – 5 minutes with Legal English vocabulary – How Coronavirus is changing the way lawye

5minuteslegal – 5 minutes with Legal English vocabulary – Coronavirus and the way it is changing lawyers’ work

Czym jest #5minuteslegal?

#5minuteslegal to cykl wpisów obejmujących materiały z różnych dziedzin prawa, których przeczytanie / obejrzenie zajmie mniej niż 5 minut. Wybieram dla Was materiały wypełnione przydatnym, fachowym słownictwem, a następnie przygotowuję pełen glosariusz i fiszki na Quizlecie.

W dzisiejszym wpisie znajdziecie filmik Bloomberg Markets and Finance na temat tego, jak zmienia się sposób pracy prawników w związku z epidemią koronawirusa.


How Coronavirus Is Changing the Way Lawyers Work https://www.youtube.com/watch?v=Fz265Kg5NEE

Poniżej przestawiam wyciąg najważniejszych słówek z materiału:

Glossary


 1. rapidly – szybko

 2. to affect sth – wpływać na coś, oddziaływać na coś

 3. federal courts – sądy federalne (USA)

 4. state courts – sądy stanowe (USA)

 5. to suspend – zawiesić

 6. jury trial – rozprawa z udziałem ławy przysięgłych (USA) (w Polsce: ławnik – lay judge)

 7. foreseeable – dający się przewidzieć

 8. announcement – ogłoszenie, komunikat

 9. courthouse – budynek sądu, gmach sądu

 10. confirmed – potwierdzony

 11. deposition – przesłuchanie przy udziale protokolanta (USA)

 12. on the spur of the moment – pod wpływem chwili, nagle

 13. patent office – urząd patentowy

 14. in terms of – w zakresie

 15. entity – podmiot

 16. to face a challenge – mierzyć się z wyzwaniem

 17. litigator – pełnomocnik procesowy

 18. TRO – temporary restraining order – tymczasowy środek zabezpieczający

 19. hearing – posiedzenie

 20. docket (AmE) – wokanda

 21. shoestring budget – wąski / skromny / niski budżet

 22. eventually – w końcu

 23. impact – wpływ

Fiszki z #5minuteslegal dostępne tutaj

#5minuteslegal #darmowemateriały #materiałydonauki #youtube #naukaangielskiego #LegalEnglish #Legalnik

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page