top of page

#5minuteslegal – 5 minutes with Legal English vocabulary – the future of finance and banking

5minuteslegal – 5 minutes with Legal English vocabulary – the future of finance and banking

Czym jest #5minuteslegal?

#5minuteslegal to cykl wpisów obejmujących materiały z różnych dziedzin prawa, których przeczytanie / obejrzenie zajmie mniej niż 5 minut. Wybieram dla Was materiały wypełnione przydatnym, fachowym słownictwem, a następnie przygotowuję pełen glosariusz i fiszki na Quizlecie.

W dzisiejszym wpisie znajdziecie filmik kancelarii Allen&Overy na temat przyszłości bankowości i finansów:

Poniżej przestawiam wyciąg najważniejszych słówek z materiału, wzbogacony o słówka związane z poruszonymi w materiale zagadnieniami.

Zapraszam do obejrzenia i zapoznania się z poniższą listą:

Allen&Overy – New markets, new opportunities


Allen&Overy – New markets, new opportunities: https://www.youtube.com/watch?v=hnZGd0Mn314

Glossary:

 1. to go through a crisis – przechodzić kryzys;

 2. financial sector – sektor finansowy;

 3. shrinking – kurczenie się, zmniejszanie -> to shrink – zmniejszać się, kurczyć

 4. to go on – kontunuować, iść do przodu, dziać się dalej, trwać;

 5. implications – konsekwencje, implikacje;

 6. lender – kredytodawca, pożyczkodawca;

 7. so-called – tak zwany;

 8. shadow banking – ukryta bankowość, równoległa bankowość (system, w którym podmioty niebędące bankami oferują usługi podobne do banków unikając regulacji dotyczących banków);

 9. hedge fund – fundusz hedgingowy (rodzaj funduszu inwestycyjnego);

 10. insurance company – zakład ubezpieczeniowy, towarzystwo ubezpieczeń;

 11. lending – pożyczanie;

 12. dozen – tuzin;

 13. core (adj.) – podstawowy, główny;

 14. service provider – usługodawca;

 15. to diversify – dywersyfikować, różnicować, urozmaicać;

 16. demand – zapotrzebowanie, popyt;

 17. to stem from sth – wynikać z czegoś;

 18. hugely – ogromnie, niezwykle;

 19. advice – rada, porada -> to advise radzić, doradzać;

 20. consistent spójny, zgodny, konsekwentny

 21. to comply with sth podporządkować się do czegoś, stosować się do czegoś, być zgodnym z czymś;

 22. expertise – specjalistyczna wiedza, fachowa wiedza;

 23. sophisticated – wyrafinowany, obyty (posiadający odpowiednią wiedzę), zaawansowany;

 24. high-end – z górnej półki, o najwyższej jakości;

 25. boardroom sala narad, zarząd;

 26. to adapt to sth – dostosować się do czegoś;

Słownictwo z Glosariusza znajdziesz w formie fiszek na moim Quizlecie!

Miłej nauki!

#5minuteslegal #angielski #naukaangielskiego #Legalnik #law #finance #banking #B2 #Angielskidlaprawników #prawo

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page