top of page

Business English practice: describing stock market changes

Here you can find a PDF version:

Business English practicePobierz

  1. Look at the excerpt from the New York Times article and complete the gaps with correct prepositions (one word in each gap):

Wall Street analysts have grown increasingly pessimistic in recent weeks (1) ______ the outlook for corporate profits, even as investors have pushed markets steadily higher, breaking the link (2)_______ analyst forecasts and the direction of stock prices.

Most companies in the S&P 500 stock index have reported their first-quarter earnings, and the impact of the coronavirus pandemic (3)______ profits is becoming clear, (4)____ least for January through March. (5)______ a per-share basis, profits of S&P 500 companies fell (6)____ 13 percent, making it the worst slump since 2009.

Source: The New York Times

2. Read the whole article here and mark the sentences true or false:

(1) The analysts think that the situation will improve first. T/F

(2) Share prices were falling during the last few weeks. T/F

(3) The expected profits or dividends are not the factors that influence the share prices largely. T/F

(4) What happened during the last crisis is analogous to the current events. T/F

Glossary:

bullish – optymistyczny, zwyżkowy

to shrink – kurczyć się, zanikać (Past Simple form: shrank)

to come down the pike – pojawiać się, stać się popularnym (to appear or be noticed for the first time AmE)

outlook for sth – perspektywa na coś

slump – bessa, kryzys, zastój

to tumble – spadać

to a large extent – w dużej mierze, w znacznym stopniu

gauge – miernik, wskaźnik

woeful – fatalny, przygnębiony

to clobber – pokonać, uderzyć, dać komuś popalić

to soar – iść szybko do góry, zwyżkować, gwałtownie wzrastać

downturn – spadek, tendencja zniżkowa, spadek koniunktury

widespread – szeroko rozpowszechniony, o szerokim zasięgu, powszechny

to set sth aside – odkładać, odsuwać na bok

issuer – emitent, wystawca

reliant on sth/sb – polegający na kimś / czymś, zależny od

data provider – dostawca danych

detached from sth – obojętny na coś

abysmal – fatalny, beznadziejny

blasé – obojętny, zobojętniały

robust – zdecydowany, silny

mortgage bonds – obligacje hipoteczne

sluggish – powolny, ociężały

Answers:

Exercise 1

  1. about 2. between 3. on 4. at 5. On 6. by

Exercise 2

  1. F

  2. T

  3. F

  4. T

Poniżej znajdziesz fiszki z glosariusza z tej lekcji:

Flashcards – Quizlet

#naukaangielskiego #stockmarket #pdf #reading #darmowalekcja #esl #BusinessEnglish

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page