top of page

Co oznacza i.a. / i.e. / e.g.? 5 przydatnych łacińskich skrótów w tekstach biznesowych i nie tylko

Każdy, kto miał dotychczas styczność z tekstami pisanymi w języku angielskim, napotkał skróty wymienione w tytule artykułu. Niektóre używane są także w języku polskim (jak na przykład etc.). Przygotowałam dla Was zestawienie wraz z przykładami użycia i tłumaczeniami na język polski.

to lista 6 najbardziej przydatnych skrótów, które pojawiają się w tekstach w języku angielskim:

i.e.

id est – that is (tj. – to jest)

Part-time employees means employees employed on a permanent basis, but obligated to work less than a full (i.e., forty-hour) work week.

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu to pracownicy zatrudnieni na stałe, lecz zobowiązani do pracy w mniejszym wymiarze niż pełen (tj. czterdziestogodzinny) tydzień pracy.

https://www.lawinsider.com/dictionary/part-time-employees

e.g.

exempli gratia – for example, for instance (np. – na przykład)

We can call the meeting next week, e.g. on Thursday.

Możemy zwołać posiedzenie w następnym tygodniu np.w czwartek.

i.a.

inter alia – among others / among other things (m.in. – między innymi)

This decision may give rise i.a. to redundancies.

Ta decyzja może skutkować m.in. zwolnieniami.

etc.

et cetera – and other things (itd. i tak dalej).

I specialise in HR matters – recruitment, hiring, maintaining employee records, etc.

Specjalizuję się w sprawach HR – rekrutacji, zatrudnianiu, prowadzeniu akt pracowniczych itd.

ca.

circa – about, approximately, around (ok. – około)

We’ll have ca. 250 participants tomorrow.

Będziemy mieli jutro ok. 250 uczestników.

Post okazał się przydatny?

Dowiedz się więcej o Legal English i Business English na moich zajęciach, korzystając z darmowych materiałów, które udostępniam lub śledząc mnie na Facebooku i Instagramie


oferta zajęć

FAcebook

INSTAGRAM

darmowe materiały

#naukaangielskiego #Pisanie #LegalEnglish #Legalnik #BusinessEnglish

12 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page