top of page

Dowód – kolokacje Legal English

W ostatniej grafice na Facebooku i Instagramie zamieściłam angielskie odpowiedniki słowa dowód oraz ciężar dowodu. Temat jest jednak na tyle ciekawy, że postanowiłam go poszerzyć w tym wpisie poprzez zamieszczenie ciekawych kolokacji ze słowem dowód i ich tłumaczeń na język angielski.

Słowo to jest często używane przez prawników, szczególnie w działach procesowych. Myślę zatem, że niezwykle przydatne będzie spojrzenie na kilka bardzo popularnych kolokacji, czyli zestawień słów, w jakich występuje dowód i ich tłumaczenia na język angielski.

Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

Czy istnieje jakaś różnica między evidence a proof? Tak, choć nie jest on bardzo wyraźna. Spójrzmy na definicje zawarte w Oxford Dictionary of Law:

evidence n. that which tends to prove the existence or nonexistence of some fact. It may consist of *testimony, *documentary evidence, *real evidence and, when admissable *hearsay evidence.

proof n. in the law of evidence, the means by which the existence or nonexistence of a fact is established

Istotnym fragmentem w definicji “proof” jest “the existence of a fact is established”. “Evidence” natomiast “tends to prove sth”. Drobna różnica (często niezauważalna w mowie potocznej polega zatem na tym, że “proof” jest bardziej definitywne i jest częściej używane, gdy mamy na myśli coś, co faktycznie dowiodło zaistnienia jakiegoś faktu (bądź jego niezaistnienia). Gdy mówimy o środkach dowodowych w ogóle, częściej użyjemy słowa “evidence”. Natomiast np. ciężar dowodu to “burden of proof”.

Poniżej wybrane kolokacje ze słowem dowód, które mogą się okazać przydatne w praktyce:

DOPUŚCIĆ DOWÓD

to admit evidence

Czasownik to admit najczęściej znany jest ze swojego podstawowego znaczenia przyznać. Jednak ma on również inne znaczenie: dopuścić, przyjąć.

Przykład z eur-lex.europa.eu:

The court or tribunal may admit the taking of evidence through written statements of witnesses, experts or parties.

Sąd lub trybunał może dopuścić dowód z pisemnych zeznań świadków, biegłych lub stron.

ZABEZPIECZENIE DOWODU

perpetuation of evidence (American law)

/ securing the evidence

ZBIERAĆ DOWODY

to gather evidence

W DOWÓD CZEGO

in witness whereof

Witness to świadek, ale także świadectwo – co stosowane jest w powyższej frazie

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez swoje odnośne rządy…

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments…

Źródło: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków

DOWÓD PRZECIWNY

evidence to the contrary

KWESTIONOWAĆ DOWÓD

to impeach an evidence

DOWÓD Z ZEZNAŃ ŚWIADKA

evidence given by a witness

DOWÓD Z PRZESŁUCHANIA STRON

evidence by parties’ hearing

DOWÓD Z DOKUMENTU

documentary evidence

DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO


expert evidence

#LegalEnglish #Legalnik #kolokacje #samodzielnanaukaangielskiego #proof #evidence #Angielskidlaprawników

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page