top of page

ECONOMICAL, ECONOMIC – czym się różnią?

ECONOMICAL AND ECONOMIC

Oba te słowa mogą zostać przetłumaczone jako ekonomiczny. Jednak ich znaczenie jest różne, tak jak słowo „ekonomiczny” w języku polskim może przybrać różne znaczenia:

Na podstawie Słownika języka polskiego PWN:

EKONOMICZNY:

1. «odnoszący się do ekonomii lub ekonomiki»

2. «dotyczący gospodarki»

3. «wymagający niewielkiego nakładu sił i środków»

Economic pokrywa się ze znaczeniem nr 1 i 2. Economical natomiast odpowiada znaczeniu nr 3 -> wymagający niewielkiego nakładu sił i środków, czyli oszczędny.

Spójrzmy wspólnie na przykład zaczerpnięty z Oxford Pocket Fowler’s English Usage:

an economic cost – one that is practical and makes good business sense

an economical cost – one that is modest and not excessive

Krótkie ćwiczenie na rozróżnianie economic / economical

Fill the gaps with ‘economic’ or ‘economical’ (answers below):

  1. There were no changes in ………… and business conditions.

  2. He chose the most ………… way possible to visit China.

  3. It’s …………, wholesale pricing is under $100.

  4. Some countries can receive ………… aid.

  5. We realise that a continuing ………… downturn has taken its toll on many businesses.

Answers:

  1. economic

  2. economical

  3. economical

  4. economic

  5. economic

Warto też pamiętać o przenośnym znaczeniu słowa economical w zwrocie ‘to be economical with the truth‘ – avoiding stating the true facts about a situation, or lying about it. W tłumaczeniu na język polski: rozmijać się z prawdą, nie mówić całej prawdy.

ECONOMY AND ECONOMICS

Economy to gospodarka lub oszczędność – np. ‘unstable economy’ to niestabilna gospodarka.

Jednak uwaga: ekonomia jako nauka to ECONOMICS.

My sister studies economics.

#economic #Słownictwo #nauka #vocabulary #Legalnik #English #BusinessEnglish #economical #Angielskidlaprawników #economics #learning

2 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page