top of page

Firma a firma spółki – jak tłumaczyć?

Firma to słowo, które pojawia się w tekstach prawniczych i biznesowych w różnych kontekstach. Może to być znaczenie typowo związane z prawem bądź potoczne. Jak w poszczególnych przypadkach tłumaczymy to słowo?

Zacznijmy od znaczenia pojęcia firma:

Kiedy słyszymy słowo „firma”, najczęściej w języku potocznym kojarzymy je z „przedsiębiorstwem”, czyli zgodnie z art. 55(1) KC:

zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej,

bądź też z samym przedsiębiorcą, np. spółką. Jednak z prawnego punktu widzenia „firma” to oznaczenie przedsiębiorcy (patrz art. 43(2) KC), a nie miejsce czy podmiot. Jest to wybrana przez niego nazwa, a może mieć ją tylko jedną (jeden przedsiębiorca = jedna firma).

Art. 43[1] KC Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Art. 43[2] §1 KC Przedsiębiorca działa pod firmą. §2.Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej

Jak tłumaczyć?

Jak zatem przetłumaczyć to słowo w obu kontekstach? W pierwszym, potocznym, będzie to mogło być analogicznie słowo FIRM bądź np. BUSINESS. Spójrzmy na definicję zaczerpniętą z Oxford Dictionary:

firm A business concern, especially one involving a partnership of two or more people. ‘state support for small firms’ ‘a law firm’

Założyłem własną firmę.

I’ve started my own business.

W przypadku języka prawniczego FIRMA będzie oznaczała nazwę / oznaczenie przedsiębiorcy i zwykle posługujemy się terminem “business name”

Jak tłumaczymy samą firmę – np. XYZ sp. z o.o.?

Tak jak widzimy na powyższej fiszce (wszystkie fiszki znajdziecie tutaj) – w przypadku tłumaczenia firmy oznaczenie formy prawnej (w tym przypadku sp. z o.o.) pozostawiamy bez zmian. Jakie jest tego uzasadnienie? Firma obejmuje także oznaczenie prawne, a więc sp. z o.o. to element firmy. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynika to z art. 160 KSH:

Art. 160 § 1. Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. § 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.

Co więc jeśli chcemy, aby nasz odbiorca wiedział, co oznacza sp. z o.o.? Warto po firmie np. XXX sp. z o.o. dodać w nawiasie krótki opis w postaci np. (Polish limited liability company). Natomiast nie można zmieniać samej firmy spółki – zmienilibyśmy wtedy sam podmiot.

Tak więc spotykając na swojej tłumaczeniowej drodze słowo “firma” zacznijmy od zastanowienia się, w jakim znaczeniu to słowo występuje w danym tekście. No i nigdy nie tłumaczmy oznaczenia formy prawnej w firmie! 🙂

#naukaangielskiego #LegalEnglish #Legalnik #BusinessEnglish #firma #Angielskidlaprawników #tłumaczenia #spółka

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page