top of page

Formy prowadzenia działalności w Polsce po angielsku


W terminologii dotyczącej spółek handlowych i form działalności istnieje więcej niż jeden odpowiednik dla danego terminu. Dlaczego? Przykładowo spółka akcyjna w Polsce (joint-stock company) to inny twór podchodzący pod inny system prawny [legal system] niż brytyjska spółka akcyjna (public limited company - PLC).


Dla polskiego użytkownika języka angielskiego (studiującego / pracującego w Polsce) najważniejsza będzie terminologia dotycząca polskich spółek. Często można spotkać się z pytaniem, jak przetłumaczyć konkretną formę działalności, gdyż np. w części słowników czy korpusów będą się pojawiały wyniki uwzględniające także właśnie takie brytyjskie odpowiedniki. Kwestia, czy tłumaczenie dotyczy spółki polskiej czy zagranicznej.


Oto tłumaczenia dla polskich form prowadzenia działalności gospodarczej:


jednoosobowa działalność gospodarcza - sole proprietorship / sole trader


spółka jawna - general partnership / registered partnership


spółka partnerska - professional partnership


spółka komandytowa - limited partnership


spółka komandytowo-akcyjna - limited joint-stock partnership


spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - limited liability company


spółka akcyjna - joint-stock companyExercise

Fill the blanks in the text with a suitable term from the list above:

 • ..................... is a partnership created by partners for the purpose of conducting a liberal profession in a partnership running a business under its own business name.

 • ..................... may be created by one or more persons for any lawful purpose.

 • ..................... is a partnership running a business under its own business name and it is not any other commercial company.

 • ..................... is a partnership aiming to run a business under its own name, in which there is at least one general partner (liable to creditors without limitation) and at least one shareholder.

 • ..................... may be created by one or more persons. The statutes shall be made in a form of a notarial deed.

 • ..................... is a natural person running a business.

 • ..................... is a partnership aiming to run a business under its own name, in which there is at least one limited partner and at least one general partner.


Useful vocabulary (underlined in the exercise):


 • liberal profession - wolny zawód

 • business name - firma

 • commercial company - spółka handlowa

 • shareholder - akcjonariusz

 • statutes - statut

 • natural person - osoba fizyczna

 • general partner - komplementariusz

 • limited partner - komandytariusz


>>GRAMMAR NOTE<<


Dlaczego w punkcie 2 i 5 występuje słowo "persons" zamiast "people"?

Często w szkołach i na różnego rodzaju kursach na poziomie podstawowym uczy się, że l.mn. od person to wyłącznie people. W istocie w większości przypadków tak będzie, jednak w języku formalnym, przede wszystkim prawniczym używamy persons - nie jest to w żadnym razie błąd. Person i people mają odrębną etymologię, lecz obecnie people jest już powszechnie uznawane za liczbę mnogą od person. Jednak prawniczy angielski bardzo często opiera się na dawnej angielszczyźnie (tak jak w przypadku czasownika shall, który w tekstach prawnych wciąż jest używany w swoim dawnym znaczeniu).


PERSON -> Ann is a lovely person.

PEOPLE -> There are five people waiting for the bus.

PERSONS -> Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the CommunitySłownictwo z tego postu dostępne także w formie fiszek: https://quizlet.com/pl/417378984/august-2019-blog-vocabulary-flash-cards/?new


21 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page