top of page

Free Legal English Lesson #2 – tłumaczenie komparycji w umowach

Tym razem tematem Free Legal English Lesson jest tłumaczenie komparycji w umowach. Poniżej kilka wskazówek, a także plik z ćwiczeniami i przykładowymi odpowiedziami do pobrania i wydrukowania.

Komparycja to początkowa część umowy, w której określamy strony, jak również czas i miejsce zawarcia umowy. Jest to dość prosta do sporządzenia część umowy, jednak tłumaczenie jej na język angielski bądź z angielskiego na polski może przysporzyć pewnych trudności.

Pobierz ćwiczenia z tłumaczenia komparycji w umowach wraz z przykładami odpowiedzi:

Free Legal English #2Download

W języku angielskim możemy pozwolić sobie na większą swobodę w nazywaniu umów, gdyż nie mamy tam kodeksowych odpowiedników, tak jak jest to w przypadku umów nazwanych w polskim systemie. Różnice pomiędzy słowem contract a agrement poruszałam już we wcześniejszym poście, do którego odsyłam: https://legalnik.wordpress.com/2019/08/04/umowa-contract-czy-agreement-kiedy-i-jak-ich-uzywac/

Na co uważać podczas tłumaczenia komparycji na język angielski?

  1. definiowanie – niezwykle ważne, aby także w dalszej części umowy tłumaczyć w ten sam sposób terminy, które zdefiniowaliśmy, np. jeżeli definiujemy jedną ze stron jako Licencjodawcę (Licensor) to za każdym razem w umowie tłumaczymy ten termin jako Licensor (nie używamy synonimów).

  2. tłumaczenie firmy – firma to oznaczenie spółki, więc jej nie tłumaczymy. Dotyczy to także oznaczenia formy prawnej, gdyż jest ona częścią firmy.

zatem:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku

tłumaczymy jako:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. with its registered office / having its registered office in / with its seat in Płock (NIE: Polski Koncern Naftowy ORLEN joint-stock company)

Typ spółki w języku angielskim można oczywiście dopisać w nawiasie po uwzględnieniu pełnej firmy spółki, czyli:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (joint-stock company) with its registered office in Płock

  1. tłumaczenie adresów – z reguły adresów się nie tłumaczy (ze względów praktycznych – jeśli chcemy, aby potem korespondencja wysłana pod taki właśnie adres dotarła do adresata, powinna ona pozostać niezmieniona w języku wyjściowym). Jednak jeśli tłumaczymy w celu utworzenia wersji dwujęzycznej – np. równoległej wersji polsko-angielskiej, można pokusić się o przetłumaczenie adresów stron na język docelowy. Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest pozostawienie oryginalnego zapisu adresu, ale jednoczesne dodanie tłumaczenia w nawiasie.

  2. by and between – w anglojęzycznych umowach przyjęte jest stosowanie terminu “by and between” jako pomiędzy we frazie umowa zawarta pomiędzy. Wynika to z angielskiej gramatyki, gdyż samo between pokazuje relację / zgodę między stronami, natomiast by sprawstwo, czyli zawarcie umowy przez właśnie te strony (wykonawcy czynności). Tradycyjnie by and beetween stosujemy w przypadku 2 stron umowy, a by and among w przypadku więcej niż 2 stron umowy. Jednak obecnie coraz częściej rozróżnienie to się zaciera i można spotkać się z używaniem by and between we wszystkich sytuacjach.

  3. KRS, NIP, REGON – skróty właściwe dla polskiego systemu powinny być rozwinięte w języku angielskim choćby w nawiasie, np. NIP (tax identification number) – przykłady znaleźć można w ćwiczeniach powyżej.

Niebawem kolejne lekcje na temat tłumaczenia dalszych części umów oraz glosariusz podstawowych terminów i zwrotów w umowach.

#Lekcje #komparycja #LegalEnglish #Legalnik #umowy #freelegalenglishlesson #tłumaczenia

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page