top of page

Gramatyka dla prawa i biznesu cz.1 PRESENT SIMPLE

GRAMATYKA DLA PRAWA I BIZNESU

Pierwszy post nowej serii.

W serii Gramatyka dla prawa i biznesu przejdziemy przez wszystkie główne zagadnienia gramatyczne na przykładach zaczerpniętych z umów i komunikacji biznesowej. Pierwszym wpisem rozpoczynamy od samego gramatycznego początku – Present Simple – czas, który jest najprostszy, ale i najczęściej stosowany, a często zapomina się, jakie dokładnie ma zastosowania. Jeśli chcecie, aby pojawiały się kolejne posty z gramatycznej serii dajcie znać w komentarzach!

Poniżej zamieszczam teoretyczną powtórkę gramatyczną, możliwe praktyczne zastosowania w prawniczej / biznesowej codzienności oraz ćwiczenia z odpowiedziami (także w wersji do druku). Może znajdzie się jakieś zastosowanie Present Simple, o którym nie wiedziałeś / zapomniałeś? Sprawdź:

Budowa Present Simple

Najważniejsze zasady budowy Present Simple zawarłam w wygodnej infografice. Wersja do pobrania poniżej:

InfografikaPobierz

Adverbs of frequency

Do przysłówków tych należą m.in.:

always

usually

regularly

often

sometimes

ocassionally

seldom

rarely

never

W zdaniach w Present Simple przysłówki te zwykle występują przed głównym czasownikiem, czyli np.:

I ALWAYS prepare for conversations with our clients.

Wyjątkiem jest “to be”. Przysłówek stawiamy po tym czasowniku:

He is ALWAYS late.

Część przysłówków można także stosować na samym początku zdania.

KIEDY STOSUJEMY? (When do we use it?)

– rytuały, czynności powtarzalne, regularne (rituals, repetitive and regular activities):

We meet up every Monday to discuss sales revenues.

Spotykamy się w każdy poniedziałek, aby omówić przychody ze sprzedaży.

I work from 9 a.m. till 5 p.m.

Pracuję od 9:00 do 17:00.

– ogólne stwierdzenia (general statements):

This Agreement applies to the modules described in Schedule 2 hereto.

Niniejsza Umowa ma zastosowanie do modułów opisanych w załączniku 2 do Umowy.

– stany (np. uczucia), zmysły (states, emotions, senses):

I think it’s unacceptable.

Uważam, że to nieakceptowalne.

– twierdzenia, które zawsze są prawdziwe; przedstawianie faktów (statements that are always true; presenting facts) (w przypadku umów – różne formy zobowiązań)

The Company also agrees to pay all reasonable costs and expenses incurred in connection with this Agreement.

Spółka zobowiązuje się również do opłacenia wszelkich uzasadnionych kosztów i wydatków powstałych w związku z niniejszą Umową.

– rozkłady jazdy, grafiki, ustalone godziny rozpoczęcia bądź zakończenia (timetables, schedules)

My bus leaves at 6:30.

Mój autobus odjeżdża o 6:30.

The conference finishes at 5 p.m. so we have some time left.

Konferencja kończy się o 17:00, więc mamy jeszcze trochę czasu.

– opisy akcji w filmie, książce / relacje na żywo itd. (plot summaries – books, films / sport, reporting live)

Początek opisu pierwszego sezonu “Suits”:

Former student Mike Ross makes a living illegally taking the Law School Admission test for others.

– czasowniki, których używa się najczęściej w Present Simple (a nie w Continuous) // verbs which are used nearly only in Present Simple (not Continuous)

Zwykle są to czasowniki określające stany bądź zwykle długotrwałe czynności, np. to forget, to feel, to belong, to hope, to imagine, to appear etc.

Present Simple użyjesz m.in., aby:

  1. opowiedzieć o swojej pracy (jako kto pracujesz, gdzie, w jakich godzinach itd.);

  2. wyrazić swoją opinię podczas spotkań, rozmów biznesowych ( I think, I suppose, I’m convinced that… etc.) lub opinię innych osób;

  3. opowiedzieć o działalności firmy, w której pracujesz (e.g. the company employs 100 people);

  4. opisać w umowie ogólne zobowiązanie jednego podmiotu wobec drugiego;

  5. powiedzieć, o której odjeżdża Twój autobus / pociąg bądź odlatuje samolot;

  6. opowiedzieć współpracownikom o fabule ciekawego filmu lub interesującej książki;

Ćwiczenia z odpowiedziami do pobrania:

Skoro zapoznaliśmy się już z teorią, to czas na praktykę. Ćwiczenia opierają się na przykładach z prawno-biznesowej rzeczywistości. Tłumaczenia, uzupełnianie luk, tworzenie zdań to dobry sposób na utrwalenie lub powtórzenie wiedzy, ale i poznanie kilku nowych słówek:

Ćwiczenia Present SimplePobierz

OdpowiedziPobierz

Planowany kolejny temat serii: Present Continuous + porównanie czasów teraźniejszych

#LegalEnglish #Legalnik #BusinessEnglish #presentsimple #Angielskidlaprawników #prawo #Gramatyka

7 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page