top of page

Gramatyka: pierwszy i drugi okres warunkowy + słownictwo – fragment artykułu: “What Would Happ

Read an excerpt from Lawyer Monthly, try to translate the yellow words on your own. After that you can refer to the glossary (at the end of the post).

Download it herePobierz

In the text you can find 3 sentences with conditionals. Which conditional it is in each of the sentences?

 1. What would happen if the US applied a gun amnesty?

 2. If opinion does not change, then neither will the Second Amendment.

 3. If the citizens strongly support their rights to bear arms, they won’t be handing in their weapons so easily.

<<Grammar note>>


W powyższych zdaniach znajdziecie pierwszy okres warunkowy (zdanie nr 2 i 3) oraz pytanie w drugim okresie warunkowym. Przypomnijmy sobie szybko obie te struktury (pamiętaj, że w sumie istnieją 4 okresy warunkowe + okresy mieszane):

Pierwszy okres warunkowy stosujemy, gdy określamy coś realnego, uzależniamy wystąpienie jednego stanu / czynności od innej np. kupię ci ciasto jeśli posprzątasz pokój.

I’ll buy you a cake if you tidy the room.

Po if stosujemy Present Simple, w drugiej części Future Simple.

Drugi okres warunkowy służy wyrażaniu przysłowiowego “co by było gdyby…?”. Wyobrażamy sobie coś, co nigdy nie będzie miało miejsca bądź nie oczekujemy, że to się stanie: np. gdyby Anna była wyższa, to mogłaby założyć tę sukienkę.

If Ann was taller, she would be able to wear this dress.

Po if stosujemy Past Simple, a w drugiej części would + bezokolicznik.

Jaka konstrukcja gramatyczna po if?

 1. Zero conditional: if + Present Simple

 2. First conditional: if + Present Simple

 3. Second conditional: if + Past Simple

 4. Third conditional: if + Past Perfect

Nie stosujemy would w części z if. Jednak w języku formalnym (także biznesowym) jest od tego wyjątek. Jeśli chcemy być bardzo grzeczni wobec rozmówcy / adresata można użyć would po if:

EXAMPLE: We would be grateful if you would find the copy of the contract.

CZEGO MOŻNA UŻYĆ ZAMIAST IF?

 1. unless (= if not)

 2. provided / providing that

 3. as long as

 4. suppose / supposing

Vocabulary list

Słownictwo w formie fiszek także tutaj.

#Artykuł #Gramatyka #LegalEnglish #secondamendment

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page