top of page

Odpowiedzialność czyli liability czy responsibility? - różnice i zastosowanieWszelkie różnice znaczeniowe warto weryfikować w angielsko-angielskich słownikach. Spójrzmy więc na słownikowe definicje tych dwóch słów, gdyż już z nich wynika, jak należy je stosować:


responsibility - something that it is your job or duty to deal with / blame for something that has happened / good judgment and the ability to act correctly and make decisions on your ownliability - the fact that someone is legally responsible for something / the amount of money that a person or organization owes


źródło definicji: Cambridge DictionaryLIABILITY


Liability dotyczy odpowiedzialności prawnej lub zobowiązaniu, a więc będziemy mówić np. o:


1) civil liability - odpowiedzialność cywilna

criminal liability - odpowiedzialność karna

full liability - pełna odpowiedzialność

limited liability company - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

financially liable - odpowiedzialny finansowo


W tym znaczeniu rzeczownik ten jest niepoliczalny.


2) ale także w rozumieniu drugiej definicji związanej z zobowiązaniem:


tax liability - zobowiązanie podatkowe


w tym znaczeniu słowo to występuje często w liczbie mnogiej.


The company has liabilities of over 1 million dollars.


przykładowe KOLOKACJE

to be liable for sth - być odpowiedzialnym za coś (prawnie)
joint and several liability - odpowiedzialność solidarna
to have liabilities to sb - mieć zobowiązania względem kogośRESPONSIBILITY


Responsibility zwykle łączone jest z odpowiedzialnością za coś lub kogoś w sensie moralnym.


e.g. It's John's responsibility to call the clients in the morning.


Dlatego, gdy opowiadamy o swoich codziennych obowiązkach w pracy (o tym, za co jesteśmy odpowiedzialni) użyjemy właśnie tego słowa.


I'm responsible for drafting contracts.


Możemy także brać na siebie odpowiedzialność za coś (winę):


The politician took full responsibility for the article in the newspaper.


Responsible może być również użyte jako określenie charakteru danej osoby.


She's such a responsible person.
to be responsible for sth / to have responsibility for sth - być za coś odpowiedzialnymZ powodu faktu, że responsibility oznacza odpowiedzialność bardziej w sensie moralnym w przypadku odpowiedzialności karnej używana jest także criminal responsibility. Możemy także użyć frazy "responsibility for liabilities", która będzie oznaczała odpowiedzialność za zobowiązania.

151 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page