top of page

Podstawowa terminologia dotycząca banków

Po chwilowej przerwie w publikacjach na blogu powracam z tematem podstawowej terminologii dotyczącej banków.

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest bank:

Bank – osoba prawna (legal entity) wykonująca na podstawie odpowiednich zezwoleń działalność gospodarczą (business activity / economic activity), polegającą na przyjmowaniu depozytów (accepting deposits), udzielaniu kredytów (granting credits) oraz wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa (w Polsce ustawy Prawo bankowe (the Banking Law Act) i wymienionych w statucie banku.

źródło tekstu w języku polskim: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank

Pojęcie banku zdefiniowane zostało w art. 2 Ustawy Prawo bankowe (Article 2 of the Banking Law Act)

Photo by Croberin Photography on Pexels.com

Istnieją różne rodzaje banków, m.in.:

  1. bank centralny (central bank) – w Polsce Narodowy Bank Polski – NBP (the National Bank of Poland)

  2. banki komercyjne (commercial banks)

  3. banki inwesytycyjne (investment banks)

  4. banki krajowe (national banks) – mające siedzibę (having their seats) na terytorium RP

  5. banki zagraniczne (foreign banks) – mające siedzibę za granicą

  6. banki spółdzielcze (cooperative banks)

  7. banki hipoteczne (mortgage banks)

Nadzór nad bankami w Polsce sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (the Polish Financial Supervision Authority).

Bank w Polsce może być prowadzony w formie przedsiębiorstwa państwowego (state enterprise), spółki akcyjnej (joint-stock company) bądź spółdzielni (cooperative).

Aby powtórzyć powyższą terminologię, spróbuj dopasować do siebie polskie terminy i ich angielskie odpowiedniki:

Banki – terminologia Legalnik

#Słownictwo #naukaangielskiego #LegalEnglish #Legalnik #BusinessEnglish #samodzielnanaukaangielskiego #prawobankowe #FinancialEnglish

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page