top of page

Remuneration, wages, salary i inne terminy określające wynagrodzenie — czy można stosować je zamienn

Photo by cottonbro on Pexels.com

W języku angielskim napotkamy wiele terminów określających wynagrodzenie za pracę bądź wykonanie usługi. Nie są one jednak w dużej części równoznaczne. Spójrzmy zatem na każde z nich z osobna:

REMUNERATION

Remuneration to jeden z najbardziej ogólnych terminów określających wynagrodzenie. Może bowiem dotyczyć umowy o pracę, jak i np. umowy zlecenia. Zgodnie z Cambridge Dictionary definicja słowa remuneration to “payment for work or services”, czyli to, co zostanie nam zapłacone za pracę bądź świadczenie usług.

COMPENSATION

Compensation poza odszkodowaniem może również oznaczać wynagrodzenie w szerokim tego słowa znaczeniu. Oznacza wtedy łączne wynagrodzenie w postaci pensji wraz z ewentualnymi benefitami – zwykle w kontekście pracowniczym. Zgodnie z Black’s Law Dictionary jest to “remuneration and other benefits received in return for sevices rendered, esp. salary or wages”.

WAGES

Termin wages najczęściej odnosił się będzie do umowy o pracę w kontekście wynagrodzenia godzinowego. Minimum wage to minimalna stawka za godzinę pracy, a wages to całość wynagrodzenia obliczonego na podstawie stawki za godzinę.

SALARY

Salary to kolejny termin najczęściej związany z umową o pracę, lecz w kontekście całości wypłacanego pracownikowi i określonego w umowie – niezależnie od tego, czy wynagrodzenie to wypłacane jest comiesięcznie, czy np. cotygodniowo. Wynagrodzenie zasadnicze określamy zatem terminem base salary.

FEE

Fee stosujemy zwykle w kontekście umów innych niż umowa o pracę. Tłumaczymy je jako wynagrodzenie bądź honorarium i wypłacane jest zwykle wykonawcy umowy cywilnoprawnej. Dlatego też bardzo powszechne są zwroty takie jak “attorney’s fee”, gdyż jest to wynagrodzenie, które nie jest wypłacane w zakresie umowy o pracę.

PAY

Jest to ogólne określenie na wynagrodzenie za pracę i w tym kontekście nie jest zbyt często stosowane w formalnych kontekstach. Natomiast w przypadku wynagrodzenia chorobowego stosujemy frazę “sick pay”.

Jeśli ten wpis był przydatny, będzie mi miło, jeśli zostawisz komentarz lub polubisz ten wpis na Facebooku.

#Słownictwo #LegalEnglish #Legalnik #salary #wages #remuneration #wynagrodzeniepoangielsku

27 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page