top of page

Word formation #2 Business English

Poniżej znajdziesz ćwiczenie wraz z odpowiedziami. Spróbuj uzupełnić wszystkie luki, a następnie porównaj swoje odpowiedzi z kluczem (do pobrania poniżej):

 1. The _______________________ board has got 3 weeks for a decision. MANAGE

 2. Your argument is completely _______________________. JUSTIFY

 3. You can do your work more _______________________ if you plan everything in advance. EFFECT

 4. Does your boss show you his _______________________. APPRECIATE

 5. I’m sending you the file in _______________________. ATTACH

 6. We’re looking for some ways to attract _______________________ to invest in Poland. INVEST

 7. I didn’t want to _______________________ her. OFFENSE

 8. Can you tell me anything about your _______________________ experience? PROFESSION

 9. Did you _______________________ the board of your decision? NOTE

 10. This procedure is _______________________ confidential. STRICT

 11. Job _______________________ is more important than money. SATISFY

 12. There is a _______________________ for an accountant in our company. VACATE

 13. What are your salary _______________________? EXPECT

 14. Tell me about your _______________________. STRONG

 15. He’s been working as a financial _______________________. ANALYSE

ANSWER KEYPobierz

Zachęcam do zapoznania się również z poprzednim ćwiczeniem na Word formation zakresu Legal English.

#BusinessEnglish #wordformation

0 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page