top of page
Home.png

Legal English

Zajęcia dla prawników i studentów prawa. Przygotowanie np. do praktycznego wykorzystania terminologii

w codziennej pracy lub certyfikatu TOLES.
Termin oraz zakres tematyczny ustalany jest wraz z kursantem, zajęcia trwają 60 min.

Business English

Zajęcia przygotowujące do praktycznego użycia języka angielskiego w pracy bądź certyfikatów biznesowych jak BEC.
Termin ustalany jest wraz z kursantem, zajęcia trwają 60 min.

General English

Zajęcia rozwijające ogólne umiejętności językowe. Prowadzę zajęcia na wszystkich poziomach A1-C2.

Zajęcia indywidualne są dostosowywane do potrzeb danego kursanta, dlatego brak jednego ustalonego programu takich zajęć. Praca odbywa się na autorskich materiałach i sprawdzonych podręcznikach. Zadajemy zadania do wykonania po zajęciach oraz przesyłamy słownictwo, które pojawiło się na lekcji.

Black and Yellow Modern Fitness Price List.png
bottom of page